Bezpečnost potravin

Obohacování kyselinou listovou snižuje riziko periferního tepenného onemocnění

Vydáno: 26. 6. 2004
Autor:

kyselina listová, periferní tepenné onemocnění, PAD, vitamin B6, vitamin B12, kardiovaskulární choroby, prevence PAD

 Je dobře známo, že obohacování stravy kyselinou listovou snižuje krevní hladinu homocysteinu, a tak snižuje riziko kardiovaskulárních chorob. Proti tomu znalosti o vlivu kyseliny listové na periferní tepenné onemocnění (PAD, výsledek tepenné neprůchodnosti) zatím chybí. PAD je také spojováno s nárůstem nemocnosti a úmrtnosti. Proto autoři studovali vztah mezi příjmem kyseliny listové, vitaminu B6 a vitaminu B12 a rizikem vzniku PAD na 46 036 zdravých osobách v aktivním věku. Během dvanáctiletého období bylo potvrzeno 308 případů vzniku PAD. Osoby s nejvyšším příjmem kyseliny listové (denní střední příjem 0,84 mg) měly o 33 % nižší riziko PAD než osoby s nejnižším příjmem (denní střední příjem 0,244 mg). Kyselina listová z potravin nebyla spojováno a rizikem PAD po úpravě příjmu suplementací.  Vztah mezi příjmem vitaminů B6 a B12  a PAD je pouze nepatrný. Výsledky ukázaly, že vysoký příjem kyseliny listové z obohacování nebo doplňků stravy může pomoci k prevenci periferního tepenného onemocnění u lidí.

Folate supplements  lower peripheral arterial disease risk. Prism, 2004, č. 1, s. 5
Pův. článek: Merchant, A.T., Hu, E.B., Spiegelmann, D. aj.: The use of B vitamin supplements and peripheral arterial disease risk  in men are inversely  related.

 J. Nutr., 2003, 133, 2863-2867