Bezpečnost potravin

Obohacování kyselinou listovou – důvody a praxe

Vydáno: 5. 11. 2004
Autor:

Obvyklou stravou není dosahováno doporučeného přívodu folátů 400 µg/den (resp. 600 µg/den na počátku těhotenství). Uvádějí se příklady obohacování potravin prováděného v USA, Kanadě, Maďarsku, Švýcarsku, Chille, Velké Británii a Německu.

Přiměřené zásobování organismu foláty v raném těhotenství (600 μg/den) může snížit o 70 – 75 % výskyt vrozených defektů nervové. Suplementace, k níž případně dojde na doporučení lékaře na počátku těhotenství přichází z hlediska účinné prevence již obvykle pozdě.
Přívod folátů i u mládeže dosahuje jen ca poloviny doporučené hodnoty, obzvlášť značný je nedostatek folátů u alkoholiků.
Pro všechny skupiny obyvatelstva by se obohacování z hlediska zdravotní prevence projevilo snížením morbidity a mortality na srdečně-cévní onemocnění. Zvýšený přívod folátů se příznivě projeví i při různých dalších zdravotních potížích.
Obohacování potravin foláty:
– v USA (a Kanadě) je od r. 1998 povinné, aby standardizované výrobky obohacené o mikroživiny (mouky, chleba, pečivo, škroby, kukuřičnou krupici, rýži a těstoviny) obsahovaly i přidanou kyselinu listovou. V jedné porci potraviny má být obsaženo nejméně 10 % denní dávky kyseliny listové,
– v Maďarsku se od r. 1998 musí do mouky k výrobě chleba přidávat vedle kyseliny listové (160 μg/100 g),
– v Chille se od r. 2000 obohacuje pšeničná mouka o 220 μg/100 g
– ve Švýcarsku obohacuje jeden významný mlynářský podnik z vlastní iniciativy mouku o 300 μg/100 g,
– ve Velké Británii a Austrálii, je obohacování propagováno na dobrovolné bázi,
– v Německu jsou kyselinou listovou obohacovány různé výrobky v různé míře (multivitaminové nápoje, mléčné výrobky, snídaňové cereálie, pekařské směsi, sůl).
Pracovní skupina družstevní výživové komise Švýcarska doporučuje pro „profylaxi kyselinou listovou“ 3 mg kyseliny listové/kg mouky, 10 μg vitaminu B12, což by při příjmu 140 g mouky denně znamenalo zvýšení příjmu kyseliny listové o 275 μg a vitaminu B12 o 1 μg.
Další informace včetně úvah ohledně bezpečnosti obohacování najdete po registraci v Potravinářských aktualitách v článku: Obohacování kyselinou listovou – důvody a praxe
Ernährungs-Umschau, 51, 2004, č. 8, s. 313-317