Bezpečnost potravin

Obavy z vysokých dávek zinku a askorbanů

Vydáno: 27. 4. 2009
Autor:

Z doplňků a obohacených potravin hrozí překročení tolerovatelného množství zinku u dětí a při kumulovaném používání askorbanů hrozí riziko negativního vlivu na žaludek.

Podle stanoviska úřadu EFSA (Question No EFSA-Q-2006-229, EFSA-Q-2005-087, EFSA-Q-2005-104) existuje oprávněná obava z nadměrného příjmu některých složek přidávaných např. ve formě askorbanů (vápenatého, hořečnatého, zinečnatého) do doplňků či jiných potravin. Směrnice 2001/15/ES a 2002/46/ES sice přídavek těchto organických látek připouští, a množství takto přijímaného vápníku a hořčíku nemůže být kritické.
V případě zinku, pokud by spotřebitel užíval podle pokynů výrobce denně 66,5 mg askorbanu zinečnatého (to odpovídá 10 mg zinku a 54 mg vitaminu C), nebylo by u dospělých osob (nad 15 let) překročeno tolerovatelné denní množství zinku (25 mg) stanovené SCF v r. 2002, ale nebezpečí hrozí u dětí pod 15 let.
Pokud by byl veškerý zinek dodáván ve formě askorbanu, nebylo by askorbanu nadbytek, ale pokud by všechny tři uvedené minerální látky byly dodávány ve formě askorbanu, mohl by být jeho příjem nadměrný (2283 mg/osobu, den) a mohl by nepříznivě působit na žaludek. Akutní gastrointestinální efekt nastává při příjmu 3 – 4 g askorbanu za den.
 
EU Food Law, 2009, č. 386, s. 11