Bezpečnost potravin

Obavy z nadměrného příjmu methioninu v suplementech

Vydáno: 5. 3. 2009
Autor:

Podle úřadu EFSA by L-methionáty vápenatý a hořečnatý mohly znamenat riziko, ale proti přípravku „OptiZinc“ nejsou výhrady.

Podle stanoviska úřadu EFSA přijatého 17. 12. 2008 by L-methionáty vápenatý a hořečnatý, o jejichž zařazení na seznam schválených látek do suplementů žádá britská Health Food Manufacturers Association,
 mohly znamenat při použití jako jediný zdroj vápníku či hořčíku v suplementech bezpečnostní riziko. Pokud by tím měla být pokryta obvyklá denní dávka vápníku používaná v suplementech, 1200 mg, znamenalo by to 9 g methioninu, což odpovídá 149 mg methioninu/kg tělesné hmotnosti i osoby vážící 60 kg. Pokud by tím byla pokryta tolerovatelná denní dávka hořčíku, 250 mg, znamenalo by to další 3 g methioninu, což odpovídá 51 mg methioninu/kg. Celkový denní příjem by při tomto tradičním příjmu činil 200 mg methioninu.
Dále byla posuzována žádost Interhealth Nutraceuticals  o přípustnost přípravku „OptiZinc“(mono-L-methionin-sulfát zinečnatý). Pokud by bylo v denní dávce 25 mg zinku, znamenalo by to  57 mg methioninu (resp. 73 mg sulfátu), což odpovídá 0,95 mg methioninu (resp. 1,2 mg sulfátu) /kg, /kg tělesné hmotnosti.
Celková dávka methioninu by tak v multi-suplementu dosahovalo kolem 200 mg/kg tělesné hmotnosti (resp. 6 g na osobu). Při dávce 100 mg/kg dochází k akutnímu vzestupu homocysteinu v plasmě. Je znám případ, kdy denní dávka 1 g/kg (tj. 60 g na osobu) vedla k úmrtí, avšak 12,5 g na osobu, což je pětinásobek obvyklého příjmu (ten se odhaduje na 2,5 g na osobu), vedl pouze ke zvýšení hladiny homocysteinu. Dlouhodobější studie neukazují na negativní vliv  přiměřeně kolísajícího příjmu methioninu. V souladu s Vědeckým výborem pro potraviny SCF sice panel EFSA rozhodl, že přiměřené použití L-aminokyselin v suplementech nevede k nutriční nerovnováze aminokyselin. Avšak denní dávka 12 g  pro osobu vážící 60 kg (v případě zdvojnásobení dávky suplementu) by mohla být nebezpečná.
Prvním předpokladem pro to, aby látka mohla být zařazena do pozitivního seznamu látek podle směrnice 2002/46 /ES o suplementech, je že výrok úřadu EFSA nesmí být nepříznivý.

EU Food Law, 2009, č. 378, s. 13-14