Bezpečnost potravin

Obavy z nadměrného příjmu fytosterolů

Vydáno: 8. 2. 2003
Autor:

Roste spektrum výrobků obohacených fytosterolem (měkké sýry, jogurty, mléčné nápoje, snacky a masné výrobky). Podle SCF by denní příjem neměl překročit 1 až 3 g.

Z různých stran se ozývá varování, aby nedocházelo k nadměrnému příjmu rostlinných fytosterolů. Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu (ACNFP) Velké Británie vyjádřil obavy, že vědecký výbor pro potraviny (SCF) EU se přehnaně zabývá přídavkem fytosterolů do žlutých tuků, ale nikoli skutečností, že je na trh uváděno stále víc dalších druhů takto obohacených výrobků (měkké sýry, jogurty, mléčné nápoje, snacky a masné výrobky). Ačkoli takové výrobky bývají na trh uváděny se zaměřením na starší osoby, často jsou konzumovány dětmi a těhotnými ženami.
Podle SCF by příjem rostlinných sterolů neměl překročit 1 až 3 g/den, avšak při pravidelném příjmu výše uvedených výrobků dochází k překročení této dávky. Při prověřování takto obohacených výrobků před jejich schválením podle nařízení 258/97 by se mělo brát v úvahu stoupající riziko vznikající kumulativním příjmem z různých typů výrobků.
EU Food Law, 2003, č. 133, s. 8–9