Bezpečnost potravin

Obaly od zkažených potravin působí potíže

Vydáno: 23. 8. 2002
Autor:

povodeň 2002, kafilérie, obaly, úhyny v jižních Čechách

Veterinární asanační podniky, likvidující potraviny živočišného původu ze zatopených potravinářských firem, obchodů a domácností, mají dostatek kapacit. Vytříděný živočišný odpad není problémem pro likvidaci. Za běžných podmínek se v ČR denně likviduje asi 1000 t tohoto odpadu, nyní je to několikanásobně větší objem. Problém vytvářejí obaly, zejména ty skleněné a plechové, které nepatří do kafilerního odpadu. Státní veterinární správa zjistila překvapivě, že v době povodní uhynulo méně hospodářských zvířat než za běžných podmínek. Např. v jižních Čechách minulý týden bylo evidováno 421 kusů uhynulého skotu a 2327 prasat, zatím co průměr v předcházejících týdnech byl 531 kusů skotu a u prasat přes 2700 úhynů.

Hospodářské noviny, dne 22.8.2002, s. 13