Bezpečnost potravin

O správném označování

Vydáno: 3. 12. 2003
Autor:

Od počátku roku 2004 budou muset být všechny potraviny živočišného původu, které podléhají veterinární legislativě opatřeny označením zdravotní nezávadnosti.

Od počátku roku 2004 budou muset být všechny potraviny živočišného původu, které podléhají veterinární legislativě opatřeny označením zdravotní nezávadnosti. Toto označení má ten smysl, že kupujícímu sděluje, že to, co si koupil, bylo vyrobeno pod státním veterinárním dozorem.
Potravinářské výrobky bez takového označení vůbec nesmějí být uváděny do tržní sítě. Zákazník má tudíž jistotu, že to, co si kupuje, je v pořádku.
Další diskutovanou věcí je označování výrobků, například masa, oválným nebo kulatým razítkem. Po vstupu naší republiky do EU dojde k jisté změně. Ti, kdo se budou moci svou produkcí účastnit komunitárního trhu, budou používat oválného značení s identifikací závodu a s označením EHS. Pro domácí trh se bude smět používat kolečko s číslem regionu. Dnes se ale hovoří o tom, zda zpracovatelské podniky budou moci oválné značení bez EHS používat ještě po vstupu ČR do EU, a to na domácím trhu. Toto bude předmětem jednání v Bruselu tento týden, které povede s odpovídajícími činiteli Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR. Tento náš požadavek je v souladu s oprávněným argumentem Potravinářské komory, že by se již nakoupené obaly na výrobky s „oválným“ značením nedaly použít a to by byla velká ztráta.
Budeme však muset zaručit nějaké časové omezení pro platnost tohoto označování – oválem bez EHS na našem trhu. O jakou dobu půjde bude předmětem jednání a tento úmysl v souladu s ministrem zemědělství Josef Holejšovský v Bruselu předestře.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz.

SVS, 1. 12. 2003