Bezpečnost potravin

O soutěži veterinárních středních škol

Vydáno: 22. 10. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.10.2009.

Letos opět uspořádala Státní veterinární správa ČR soutěž O pohár ústředního ředitele pro studenty středních veterinárních škol. Letos to byl již 3. ročník.

Studenti středních odborných škol veterinárních soutěžili ve veterinárních znalostech a dovednostech ve dnech 11. – 14. 10. 2009 ve školicím středisku Státní veterinární správy ČR v areálu Státního veterinárního ústavu Praha v Praze Lysolajích. Účastnili se studenti Střední odborné školy veterinární z Českých Budějovic, Hradce Králové a Kroměříže. A již podruhé byli přizváni i studenti ze Střední odborné školy veterinární z Nitry a Košic. Týmy jednotlivých škol byly čtyřčlenné s dvoučlenným pedagogickým doprovodem.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Úvodem dva studenti představili svůj region a školu formou dvojjazyčné prezentace s využitím audiovizuálních prostředků. Následoval individuální znalostní test. Praktické dovednosti z oboru laboratorní diagnostiky byly prověřeny a porovnány s využitím laboratorního vybavení školicího střediska a Státního veterinárního ústavu Praha. Závěrem se soutěžilo v prezentaci ročníkové práce, a to kolektivní, popřípadě individuální.

Výsledky jednotlivých disciplin posuzovala a průběžné pořadí stanovovala odborná porota složená ze zástupců Ústavu pro kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv v Brně, Státní veterinární správy, krajských veterinárních správ, Státního veterinárního ústavu a Společnosti veterinárních techniků ČR a Střední odborné školy technologie masa v Praze.

Součástí dvoudenního klání byl i doprovodný program – prohlídka Prahy, exkurze ve Státním, veterinárním ústavu Praha, kde měli studenti možnost vidět technologickou úroveň laboratoří a pracovišť a mohli diskutovat s odborníky přímo „za provozu“. Na závěr neformálního programu se uskutečnila exkurze v ZOO Praha, kde měli studenti po prohlídce nových výběhů pro tuleně a primáty po přednášce hlavního veterináře ZOO možnost diskutovat.

Cenu pro vítěze a upomínkové předměty předal Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR. Podle jeho slov si vítězové z Českých Budějovic ocenění plně zasloužili. Dodal, že i ostatní účastníci byli výborní, vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché. Úroveň znalostí i praktických dovedností byla opravdu velmi dobrá. Na závěr všechny pozval na příští ročník soutěže v roce 2010.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR