Bezpečnost potravin

O nás

Vydáno: 13. 8. 2003
Autor:

Vítáme Vás na webových stránkách informačního centra bezpečnosti potravin

Vítáme Vás na webových stránkách informačního centra (IC BP)
při  Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze.

Vznik těchto stránek navazuje na usnesení vlády č.1320 ze dne 10. 12. 2001 ke Strategii  zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice.

IC BP ÚZPI je koncipováno především jako komunikační centrum směrem k veřejnosti. Cílem je nejen zlepšení vzájemné komunikace všech zúčastněných složek, ale především to, aby široká veřejnost měla včas k dispozici přesné, všeobecně dostupné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli (včetně krmiv), který je označován termínem „F2F“ („Farm to Fork“ – v českém překladu „od vidlí po vidličku“).
ÚZPI jako státní příspěvková organizace rovněž poskytuje komplexní informační zázemí nevládním (nestátním) organizacím, které v oblasti bezpečnosti potravin působí a spolupracují.

Klademe si za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin  formou aktualit, varování před riziky, informací o výsledcích výzkumu v oblasti potravinářství, výživy, potravinářských technologií, hygieny aj.

Kromě článků na jednotlivá aktuální témata hodláme návštěvníkům našich stránek nabízet dlouholeté zkušenosti erudovaných odborníků i široké informační zázemí Ústavu zemědělských a potravinářských informací.