Bezpečnost potravin

Nynější názory na potřebu a účelnost vitaminové suplementace

Vydáno: 22. 5. 2003
Autor:

hypovitaminosy, obohacování, potravinové doplňky, výchova ke správné výživě

Autor vychází z citací rozboru hypovitaminos  v některých rozvinutých zemích, ukazující na dílčí deficity některým vitaminů. Řešení je ve výchově ke zlepšení kvality stravování, rozšíření metod obohacování potravin a racionální využívání vitaminových a minerálních doplňků. Je diskutován omezený až nedostatečný příjem v našich podmínkách u vitaminů C, A, E, D, K, B12 a některých dalších vitaminů skupiny B.

Zloch,Z.: Nynější názory na potřebu a účelnost vitaminové suplementace. Výživa a potraviny, 53, 2003, č.2, s.  61-62