Bezpečnost potravin

NV č.81/2007 Sb. o podmínkách provádění mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí

Vydáno: 8. 5. 2007
Autor: pospisilova

dne 20.4.2007 nabylo účinnosti NV č.81/2007 Sb. o provádění agroenviromentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

NV č 81/2007 Sb o provadeni agronviromentalnich opatreni, kterym se meni NV 242/2004 Sb