Bezpečnost potravin

NV č.80/2007 Sb. o stanovení podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

Vydáno: 8. 5. 2007
Autor: pospisilova

dne 20.4.2007 nabylo účinnosti NV č.80/2007 Sb o stanovení podmnek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.

Toto Nařízení vlády č.80/2007 Sb. upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropského společenství některé pdmínky poskytování plaby pro pěstování energetických plodin.

NV č.80/2007 Sb.