Bezpečnost potravin

Nutriční značení: dobrovolné uvádění směrných dávek

Vydáno: 11. 9. 2005
Autor:

Pro lepší informování spotřebitelů o nutričním složení potravin byla vypracována ve Velké Británii koncepce směrných denních dávek (GDA). Uvádění hodnot GDA na výrobcích je dobrovolné a jde nad rámec požadavků na značení stanovených legislativou EU.

Na základě tříletého výzkumu provedeného mezi spotřebiteli a zaměřeného na zjištění, jak spotřebitelé chápou informace o nutričním složení výrobků, bylo ve Velké Británii navrženo používání tzv. “směrných denních dávek” (Guideline Daily Amounts, GDA). Uvádění hodnot GDA na výrobcích, které je dobrovolné, umožňuje spotřebitelům lépe se orientovat při výběru výrobků, zvláště tehdy, pokud existuje pro daný druh výrobku více variant (např. s různým obsahem tuku, cukru, vlákniny atd.).

IGD (Institute of Grocery Distribution), který se velmi aktivně podílel na nové koncepci nutričního značení, vydal k dané problematice příručku, a to pod názvem “Pokyny pro dobrovolné nutriční značení, které je ku prospěchu spotřebitelů”. Jde o doplněk k požadavkům na nutriční značení stanovené legislativou EU. Uvedená příručka je k dispozici v příloze.

 

Příloha : Příručka IGD zaměřená na dobrovolné uvádění hodnot GDA na výrobcích [pdf ; 329140 bytů]