Bezpečnost potravin

Nutriční studie (školní a předškolní děti)

Vydáno: 15. 10. 2010
Autor: berankova1

Byla zahájena studie s hodnocením nutričního příjmu u školních dětí.

V současné době zahájila Společnost pro výživu studii s hodnocením nutričního příjmu u našich školních dětí.  Tato studie probíhá ve spolupráci s odborníky školských odborů Městských částí a Fakultních nemocnic v Praze, Brně a Plzni.

Studie navazuje na průzkum z roku 2007, kdy se podařilo zhodnotit dvoudenní jídelníčky 2792  dětí v předškolním (1087 dětí) a časném školním (1705 dětí) věku. Sledované děti byly ze spolupracujících mateřských a základních škol z Prahy a Brna.
Z výsledků studie vyplynulo, že pouze 76,6%  školních dětí přijímá doma pravidelně snídani. Celodenní energetický příjem u dětí školního i předškolního věku v průměru odpovídal doporučením. 7% dětí ve školním věku a 4,8% dětí předškolního věku mělo o 40% větší energetický příjem než je doporučovaný. V obou skupinách hodnocených dětí byl zjišťován vysoký příjem bílkovin. Přiměřený příjem tuků byl však provázen jejich nevhodným složením. Vysoký byl především příjem saturovaných mastných kyselin a nedostatečný byl příjem polynenasycených mastných kyselin. Jejich příjem tvořil přibližně 50% doporučených hodnot. Příjem vlákniny byl k věku dětí dostatečný, děti však málo pily, přijímaly o 20% vody méně než je potřebné. Strava dětí obsahovala vysoký příjem sodíku. V přepočtu na množství soli to bylo v průměru 6g a 7,8 g u dětí předškolního a školního věku. Přibližně 10% dětí mělo přepočtený příjem soli v předškolním a školním věku vysoký 8,4 a 10,7g. Nedostatečný byl příjem jódu,který byl plněn cca ze 75% doporučené dávky. Z vitaminů to byl především vitamin D, který u dětí předškolního věku tvořil pouze 46% a dětí školního věku 55% doporučení.

Zvlášť byl hodnocen  energetický příjem a jemu odpovídající poměrové zastoupení jednotlivých živin v jídelníčku  dětí  stravovaných ve školních kuchyních.  U dětí mateřských škol odpovídal doporučený energetický příjem ze svačiny, oběda a svačiny 60% celkové denní dávky. Oběd dětí ze školních jídelen tvořil doporučovaný energetický příjem, tzn.  35% doporučené denní dávky.  V poměru jednotlivých živin byl u školních dětí zjišťován vyšší příjem bílkovin a relativně nižší příjem sacharidů než je doporučováno (18,3% bílkovin, 34,6% tuků, 47% sacharidů).

Závěr:
Výsledky studie ukázaly, že výživa naší  předškolní a školní mládeže v mnohých parametrech neodpovídá představám odborníků. Samozřejmě závisí na přesnosti hodnocených údajů i nástrojích, které jsou pro hodnocení studie použity.  Výsledky studie z r. 2007 byly zahrnuty do publikace „European Nutrition and Health Report 2009“, která shrnovala výsledky řady dalších epidemiologických studií provedených v oblasti zemí EU. Pokud druhá studie ověří výsledky studie předchozí (metodika studie je trochu odlišná) bude nutné apelovat ve větší míře na osvětu, ale i na některé složky systému, který se podílí na zajištění výživy dětí i nás ostatních.   
(Autor: MUDr. P. Tláskal, CSc)

Zdroj:  Společnost pro výživu

"Studie: Výživové zvyklosti dětí"  (Článek z 15.4. 2010)