Bezpečnost potravin

Nutriční látky, které lze přidávat do potravin pro zvláštní výživu

Vydáno: 3. 6. 2010
Autor:

Nařízení 953/2009/ES v zájmu srozumitelnosti zrušuje a nahrazuje původní směrnici 2001/15/ES včetně změn, a platí od 1. ledna 2010.

Od 1. ledna 2010 platí  nařízení 953/2009/ES (ze dne 13. října 2009) o látkách, které mohou být přidávány do potravin pro zvláštní výživu. Toto nařízení vytváří přehlednější rámec pravidel než původní směrnice 2001/15/ES.
Původní směrnicí 2001/15/ES byl zřízen seznam nutričních látek, jako jsou vitaminy, minerální látky, aminokyseliny a jiné (v příloze), které je možno přidávat do potravin pro zvláštní výživu. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován, aby byly splněny zvláštní nutriční požadavky určitých skupin osob nebo požadavky směrnice 2009/39/ES (tou byla nahrazena původní směrnice 89/398/EHS o potravinách pro zvláštní výživu, včetně změn).
Zařazení nutriční látky do seznamu obvykle neznamená, že přídavek takových látek je všeobecně nezbytný nebo žádoucí. Případy, kdy bylo přidání nutriční látky považováno za nezbytné, již byly upraveny odpovídajícími zvláštními směrnicemi.

Ustanovení týkající se seznamu nutričních látek, které lze používat při výrobě počáteční a pokračovací kojenecké výživy a obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti, jsou stanovena ve směrnici 2006/141/ES  o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a ve směrnici 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.

Některé nutriční látky mohou být rovněž přidávány z technologických důvodů jako přídatné látky, barviva, látky určené k aromatizaci nebo pro jiné podobné použití včetně povolených enologických postupů a procesů, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy Společenství. V této souvislosti jsou pro ně na úrovni Společenství přijaty specifikace, které se  na příslušné látky vztahují bez ohledu na účel jejich použití v potravinách.

Některé zvláštní živiny nebo jejich deriváty jsou považovány za nezbytné pouze pro výrobu některých potravin patřících do skupiny potravin pro zvláštní léčebné účely a v tomto smyslu je jejich použití omezeno.

Úřední věstník ES, L 269, 14. 10. 2009

Další informace:

Seznam potravinářských předpisů ES