Bezpečnost potravin

Nutriční aspekty absorpce vápníku

Vydáno: 12. 3. 2008
Autor:

Při nízkém příjmu vápníku se zapojuje aktivní proces absorpce. Významnou roli hraje vitamin D, tuk absorpci nezvyšuje.

Faktory ovlivňující vstřebávání vápníku
Množství vápníku absorbovaného v tenkém střevě závisí na soustavné výši jeho příjmu stravou. Pokud je příjem nízký, zvýší se aktivní transcelulární transport v duodenu a absorbuje se větší podíl vápníku než při pasivním paracelulárním procesu v jejunu a illeu. Biologická využitelnost zdrojů vápníku (jejich trávení a rozpouštění) hraje roli v případě nízkého příjmu vápníku, ale je poměrně nevýznamná, pokud je příjem vysoký (více než 800 mg/den).
Dalším faktorem je vitamin D, protože aktivní transport vápníku je přímo úměrný obsahu kalbindinu D9k ve střevních buňkách, jehož biosyntéza zcela závisí na vitaminu D.
Pokud je příjem vápníku přiměřený nebo vysoký, dochází především k pasivní absorpci v jejunu a illeu. Ta závisí na rozpouštění ve vzdálené části tenkého střeva, na míře zadržování tráveniny v tomto segmentu a na rychlosti paracelulární difuze do lymfy a krve.
Absorpce vápníku v tlustém střevě
Vápník, který se dostane do tlustého střeva je v něm absorbován aktivním i pasivním postupem. V tlustém střevě je však při nízkém i vysokém příjmu vápníku absorbováno nejvýše 10 % z celkově absorbovaného vápníku. Absorpce v tlustém střevě nabývá na významu v případě podstatného zkrácení tenkého střeva.
Souvislost mezi tukem a vstřebáváním vápníku
Mezi lidmi se vyskytuje mýtus, že odstraněním tuku z mléka se zhoršuje vstřebávání vápníku. Tuky jsou však potřebné ke vstřebávání látek rozpustných v tucích, nikoli ke vstřebávání sloučenin vápníku, které se rozpouštějí ve vodě. Není tedy podstatné, kolik tuku se přijímá současně s vápníkem. S obsahem tuku ve stravě však souvisí vitamin D, který je rozpustný v tucích. Vitamin D je však dostupný i z jiných zdrojů, než je mléko (např. z ryb, masa, vajec).
Na míru absorpce mají vliv i další složky stravy, jako je např. vláknina. Pokud je v redukční dietě vysoký obsah vlákniny a nízký obsah tuku, absorpce vápníku se sníží. Z toho možná mýtus pochází.
Podle některých studií vápník z mléka působí proti vstřebávání tuku (redukce hmotnosti), nikoli, že tuk zvyšuje vstřebávání vápníku.
Vstřebávání vápníku se při vysokém obsahu tuku v mléce spíše snižuje, protože nasycené tuky vytvářejí s vápníkem nerozpustná mýdla.