Bezpečnost potravin

Nutná regulace Bacillus cereus v EU

Vydáno: 28. 4. 2005
Autor:

Podle stanoviska úřadu EFSA je nutno se zaměřit na monitoring kmenů Bacillus v potravinách, a sice se zvláštním zřetelem na dehydrované potraviny, které se před konzumací rehydratují.

Na základě posouzení situace úřadem EFSA by potravinářské firmy měly sledovat obsah Bacillus cereus a dalších kmenů Bacillus ve svých výrobcích. Bacillus je všudypřítomnou bakterií, která je v nízké koncentraci neškodná, ale při vyšších hladinách může způsobovat zvracení a průjmy. Bude nutno zajistit, aby potraviny ve stavu určeném ke konzumaci obsahovaly nejvýše 103 resp. 105/g. Bude také nutno stanovit maximální limity kontaminace syrových složek. (Česká vyhláška 132/2004 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny stanovuje pro B. cereus pro potraviny neurčené k přímé spotřebě 105/g, pro potraviny určené k přímé spotřebě 104/g, pro kojeneckou výživu 102/g.)

K problémovým potravinám patří např. kořeněné dehydrované potraviny jako polévky, a také kojenecká výživa, a sice v momentě rehydratace.

Ve Francii v r. 2000 zemřeli tři lidé po konzumaci rekonstituované zeleninové kaše, z čehož vyplývá, že musí být stanovena „správná výrobní praxe“ pokud jde o prodlevy mezi přípravou a konzumací. Limitní množství B. cereus v dehydratovaných výrobcích by mělo být stanoveno nejníže, jak toho lze v praxi dosáhnout.

Ve stanovisku EFSA se uvádí, že vysoká kontaminace potravin je rizikem z hlediska lidského zdraví, ale ještě větším rizikem je její mnohonásobné zvyšování při skladování při nesprávné teplotě (tato bakterie roste při teplotě 7 až 48 ºC, některé kmeny i při 4 až 55 ºC).

Jsou dokumentovány případy nákazy projevující se zvracením po konzumaci pokrmů s rýží nebo s těstovinami, které nebyly po tepelné úpravě řádně zchlazeny. V některých případech však panuje nejistota, zda v závažných případech šlo o B. cereus.

Podle doporučení panelu odborníků EFSA by pokrmy měly být uchovávány po tepelné úpravě při teplotách nad 63 ºC nebo rychle zchlazeny pod 4 ºC, nebo na krátkou dobu uchování nejméně pod 8 ºC. (Česká vyhláška 137/2004 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny požaduje uchovávání pokrmů nejdéle 4 h od dokončení při nejméně 65 ºC, teplotu pokrmu při podávání nejméně 63 ºC, nebo rychlé zchlazení pokrmu pod 4 ºC.)

Kontaminace pokrmů by v době konzumace neměla přesáhnout 103/g. Pokud bude stanoven nejvyšší limit, bude to tlačit na provozovatele, aby upravili systém HACCP, přičemž mikrobiologická kritéria by měla být parametrem pro jeho přijetí.

Některé státy EU mají v národní legislativě zahrnuty požadavky na B. cereus v potravinách, avšak na úrovni společenství taková pravidla chybějí.

EFSA žádá, aby bylo monitoringu nemocí z potravin vyvolaných kmeny Bacillus věnováno více pozornosti.

EK požaduje vyhodnocování rizik, aby se mikrobiologická kriteria mohla stát součástí hygienických opatření, která budou obsažena v nově vytvářené hygienické legislativě ES (je nutno vytvořit právní základ pro požadavky na kontrolu teploty potravin).

Celé stanovisko EFSA je publikováno zde.

 

EU Food Law, 2005, č. 206, s. 7