Bezpečnost potravin

Nukleosidy – minoritní složky mléka jako parametry jakosti

Vydáno: 19. 6. 2002
Autor:

parametry pro posouzení způsobu ošetření mléka a másla

Ribonukleosidy, jejich monofosfáty nukleotidy a volné purinové a pyrimidinové báze patří jako minoritní složky mléka mezi nebílkovinové dusíkaté frakce (NPM). V průběhu kolostrální fáze se obsah ribonukleosidů zvyšuje a jsou nejpozději do 3 týdnů po porodu a po celou dobu laktace relativně konstantní.
Ribonukleosidy a ribonukleotidy mají prokazatelné biologicky funkční vlastnosti. Byla provedena řada studií ohledně významu obohacování kojenecké výživy, a také byly sledovány bio-funkční účinky bionukleosidů na modelové buněčné systémy in-vitro.
Ve sféře mlékárenské technologie lze ribonukleosidy považovat za cenné chemické parametry k zjištění určitých procesů ošetření a zpracování mléka. Vzrůst obsahu guanosinu nebo inosinu je vhodným indikátorem tepelného ošetření mléka – při termizaci a dlouhotrvajícím ohřevu. N6-metyladenosin je použitelný jako důkaz použití postupu UHT nebo sterilace. Významný enzym mléka – adenosindesamináza je vhodným parametrem pro zjišťování krátkodobého vysokoteplotního ohřevu. Obsahy adenosinu a uridinu jsou vedle kyseliny citronové a kyseliny mléčné důležitými parametry pro zařazení másla do příslušných skupin.
Nejnovější výzkumy ukázaly na enzymově ovlivněné uvolňování ribonukleosidů i při působení hydrostatického tlaku  na tepelně neošetřené mléko.
Dtsch. Molkerei Ztg., 123, 2002, č. 9, s. 20 – 27