Bezpečnost potravin

Nový způsob zvyšování obsahu vitaminu C v rostlinách

Vydáno: 14. 3. 2003
Autor:

Technologií vyvinutou na univerzitě v Kalifornii lze zvýšit obsah vitaminu C v rostlinách zvýšením množství enzymu dehydroaskorbátreduktázy (DHAR), odpovědného za recyklaci vitaminu.

Biochemici kalifornské univerzity vyvinuli novu technologii, která umožňuje zvýšit množství vitaminu C v rostlinách, včetně obilovin. Tohoto efektu bylo dosaženo zvýšením množství enzymu odpovědného za recyklaci vitaminu C. Vitamin C (kyselina askorbová) je obsažen ve značném množství v některých druzích ovoce, jako jsou kupříkladu citrusy, a v zelené listové zelenině. V obilovinách, které jsou jednou z hlavních složek moderní stravy, je ale přítomen, s výjimkou klíčků, pouze ve stopových množstvích. Působením enzymů, ale také vzdušného kyslíku či jiných chemických oxidačních činidel, se kyselina askorbová oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou. Tato reakce je vratná, takže kyselina dehydroaskorbová se může redukovat zpět kupř. enzymem dehydroaskorbátreduktázou (DHAR). Tímto způsobem rostliny recyklují kyselinu askorbovou, takže může být využita opakovaně. Jestliže kyselina askorbová není působením DHAR obnovena, rychle se ztrácí. Autoři se pokusili v rostlinách zvýšit množství DHAR s cílem zlepšit jejich schopnost recyklovat vitamin C a zvýšit tak jeho množství. Přenesením genu kódujícího DHAR z pšenice do kukuřice se množství DHAR může zvýšit až stonásobně. Bylo zjištěno, že se zvýšením DHAR vzrůstá v zrnu a listech kukuřice množství vitaminu C, což znamená, že obsah vitaminu C v rostlinách se skutečně může zvyšovat zintenzivněním činnosti enzymu odpovědného za recyklaci vitaminu. Podobných výsledků bylo dosaženo i při použití rostlin z čeledi Solanacae, která zahrnuje kupř. brambory a rajčata, které byly použity jako model pro necereální plodiny. Novou technologií tudíž lze zvýšit počet produktů, z nichž se může získávat vitamin C, stejně tak jako zvýšit hladinu vitaminu C u potravin, které již jsou běžným zdrojem vitaminu C.
http://www.nutzraingredients.com