Bezpečnost potravin

Nový způsob detekce BSE

Vydáno: 21. 2. 2003
Autor:

Nová technologie představuje rychlý, spolehlivý a citlivý diagnostický test na detekci infekčních prionů v počáteční fázi choroby.

Australská společnost Gradipore vyvinula ve spolupráci se Skotskou národní službou pro krevní transfuze (SNBTS) a nezávislou společností Q-One Biotech novou technologii k odstraňování proteinu, který způsobuje nemoc šílených krav a další neurodegenerativní choroby, ze vzorků krve. Technologie Gradiflow se, podle tvrzení společnosti, osvědčila ke koncentraci a odstranění infekčních a neinfekčních prionových proteinů z humánního biologického materiálu v laboratorních podmínkách. Potenciální rizika spojená s infekčními prionovými proteiny v humánních biologických produktech jsou stále ve středu pozornosti na celém světě. Tyto látky způsobují infekční mozková onemocnění (TSE) jako je scrapie u ovcí, BSE  u hovězího dobytka či Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJKD) u lidí. Jedním z hlavních opatření proti TSE je vývoj rychlého, citlivého a spolehlivého diagnostického testu na detekci infekčních prionů v počáteční fázi choroby. Současnými metodami lze detektovat  infekční priony pouze post mortem nebo po porážce dobytka. Navíc je tento postup časově značně náročný a v důsledku toho umožňuje event. rozšíření choroby dříve než je znám výsledek testu. Technologie Gradiflow splňuje požadavek na neinvazní prionovou diagnostickou metodu pro zvířata i člověka, a  způsob získávání čistých izolátů  různých proteinů potřebných pro výzkum, vývoj a terapeutické účely.
http://www.gradipore.com/Home/default.asp