Bezpečnost potravin

Nový zpravodaj EFSA

Vydáno: 1. 11. 2006
Autor:

EFSA zahájil vydávání týdenního zpravodaje o výskytu onemocnění “modrý jazyk”.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) – pracovní skupina pro epidemiologii zahájila vydávání zpravodaje, který bude pravidelně v týdenních intervalech informovat o výskytu viru způsobujícího onemocnění pod názvem “modrý jazyk” (bluetonque virus, BTV), sérotyp 8.
První vydání zahrnuje:
* vývoj epidemie v průběhu času,
* geografické šíření detektovaných případů.

K hlášení případů onemocnění se využívá systém notifikace onemocnění zvířat v EU (Animal Disease Notification System, ADNS). K datu 11. říjen 2006 bylo hlášeno 945 případů onemocnění, z toho se vyskytlo 372 případů v Belgii, 5 ve Francii, 322 v Německu a 246 v Nizozemí.

EFSA