Bezpečnost potravin

Nový test pro měření potenciálu tvorby mykotoxinů v obilí

Vydáno: 30. 11. 2002
Autor:

Francouzští výzkumníci vyvinuli test, který zjišťuje druhy hub, potenciálně produkující  trichotheceny ze skupiny mykotoxinů, produkované zejména houbami rodu Fusarium.

O mykotoxinech se v současnosti často hovoří. Mezi mykotoxiny s významným zdravotnickým dopadem (příčina alimentárních otrav) patří trichotheceny, produkované zejména houbami rodu Fusarium.
Problematika sanitární kontroly obilí před sklizní je složitá, protože:
Produkce trichothecenů je připisována určitým druhům hub i určitým kmenům uvnitř téhož druhu houby; tentýž trichothecen může být vytvářen různými druhy i různými rody hub;
tentýž druh houby může produkovat více rozdílných mykotoxinů, často několik desítek s různou toxicitou; mykotoxiny nejsou produkovány systematicky, jejich produkce závisí na mnoha biotických a abiotických faktorech.
Francouzští výzkumníci se touto problematikou zabývali a vyvinuli test, který zjišťuje druhy hub, potenciálně produkující trichotheceny, produkované zejména houbami rodu Fusarium. Jako model použili pšenici napadenou toxinogenními houbami rodu Fusarium v předsklizňovém období. Nový test určený k hodnocení toxinogenního potenciálu vzorku pšenice je nazván Tri 5, jménem genu, který je identifikován podle genové amplifikace. Tento gen kóduje enzym, který se účastní biosyntézy trichothecénů. Nový test rychleji a přesněji než mikrobiologické testy zjišťuje pouze druhy hub, které mají potenciál produkovat trichothecény. Hodnotí riziko tvorby trichothecénů a ne přítomnost mykotoxinů.
Tri 5 – metoda hodnocení rizika trichothecénů v předsklizňovém období tedy nekonkuruje ostatním metodám zjišťování mykotoxinů, ale doplňuje je, protože měří potenciál (test prognostický), zatímco jiné techniky měří vyjádření tohoto potenciálu.
Phytoma, 2002, Novembre, č. 554, s. 4 – 7     (Vo)