Bezpečnost potravin

Nový systém sanitace pro potravinářské závody

Vydáno: 5. 6. 2005
Autor:

Novinka: zrychlený postup k ničení bakterií, virů, plísní a dalších kontaminantů včetně E. coli a Listeria monocytogenes, založený na využití páry s volnými radikály.

Britská společnost Steritrox, Ltd. vyvinula nový, zrychlený postup k ničení bakterií, virů, plísní a dalších kontaminantů včetně E. coli a Listeria monocytogenes, založený na využití páry s volnými radikály. Metoda nepoužívá žádné chemické látky, je zcela ekologická a umožňuje výrobcům potravin dosahovat vysoké hygienické úrovně naprosto bezpečným a rychlým způsobem. Sofistikovaný systém Steritrox™ významně redukuje dobu sanitace, a to na méně než jednu hodinu, a současně eliminuje nutnost použití silných chemických dezinfekčních prostředků. Při sanitačním procesu dochází k transformaci přírodně se vyskytujících prvků obsažených ve vzduchu na vysoce reaktivní páru, která je bohatá na volné radikály. Volné radikály atakují molekuly zachycováním elektronů a permanentní modifikací chemických struktur. Jakmile je zahájen proces sanitace a operátor opustí místnost, difunduje pára Steritrox™  do všech koutů místnosti, omývá veškeré exponované povrchy a proniká do nepřístupných oblastí, tkanin, vzduchových filtrů i vypouštěcích zařízení. Pára se nechá působit obvykle po dobu méně než jedné hodiny, za kterou dojde ke zničení veškerých bakterií. Pára v atmosféře se potom neutralizuje pomocí zhášecího činidla. Během tohoto procesu se vytvářejí další volné radikály, které nejenže zvyšují smrtící potenciál, ale zužitkují všechnu zbývající Steritrox™ páru, takže za několik minut po ukončení procesu sanitace je možno do místnosti opět bezpečně vstoupit. Jedinými reziduálními látkami tohoto procesu jsou voda a čerstvý vzduch. Systém Steritrox™ je ideální pro prostředí potravinářské výroby, kde je nezbytné minimalizovat počet mikroorganizmů a hygienické systémy se musí kontinuálně zlepšovat. Systém je dodáván jako samostatná jednotka vyžadující pouze stlačený vzduch a vodu a může ho snadno obsluhovat jediný člověk. Může se používat k čištění namáhaných povrchů i nepřístupných prostorů. Proces byl důkladně testován v ústavu pro výzkum potravin v Campden- Chorleywoodu a na fakultě mikrobiologie univerzity v Manchesteru. Vládou byl rovněž doporučen jako potenciální nástroj v boji proti MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus) v nemocnicích.

Frozen & Chilled Foods, 590, 2005, č. 2, s. 32