Bezpečnost potravin

Nový systém prověřování zahraničních dodavatelů surovin a obalů pro americké potravinářské firmy

Vydáno: 24. 8. 2003
Autor:

Představitelé amerického potravinářského průmyslu oznámili, že hodlají prověřovat dodavatele z Evropy, Asie a Afriky, kteří dodávají řadu surovin a obalových materiálů na americký trh.

V současné době již v Evropě bylo ustaveno stálé zastoupení Americké národní asociace zpracovatelů potravin – Divize pro audity dodavatelů potravin (National Food Processors Association – Supplier Audits for Food Excellence – NFPA-SAFE), které získalo oprávnění k provádění auditů podle požadavků NFPA. Program NFPA-SAFE je zaměřen na zvýšení efektivnosti auditů  systémů zajišťování zdravotní nezávadnosti a jakosti.  Podle vyjádření NFPA se jedná o nezávislé a dobrovolné audity. Vzhledem k tomu, že NFPA hájí zájmy největších amerických potravinářských firem je zřejmé, že dodavatelům potravin a potravinářských přísad s certifikátem  NFPA-SAFE výrazně stoupnou šance uplatnit se na americkém trhu.
Nové zastoupení bude provádět audity zahraničních dodavatelů přísad a obalů. Podle vyjádření NFPA pouze dodavatelé s certifikátem o auditu  mohou očekávat, že jim bude umožněno pokračovat v dodávkách pro nejvýznamnější firmy v americkém potravinářském a nápojovém průmyslu.
V Evropě existuje pouze jedna organizace, která zaměstnává auditory s certifikátem NFPA-SAFE, – britská firma RQA/RSSL Select QA se sídlem v Readingu. Firma si pravděpodobně uchová své výsadní postavení i v budoucnosti, protože výběr nových auditorů je řízen velice přísnými požadavky  na kvalifikaci a případní kandidáti musí prokázat dlouhodobou praxi v oboru,  dobrou znalost americké potravinářské legislativy a musí úspěšně složit příslušné zkoušky.  Auditoři, kterým se podařilo získat certifikát, mají za povinnost zúčastňovat se vzdělávacích kurzů a pravidelného přezkušování. Příprava NFPA-SAFE auditu představuje  velice důkladnou  analýzu, která se obyčejně provádí po dobu dvou dní a výsledkem je souhrnná zpráva mapující všechny požadavky na dodavatele, který hodlá spolupracovat s velkými americkými potravinářskými firmami. Dodavatelé mohou získat certifikát, který je opravňuje dodávat své produkty do všech potravinářských firem sdružených v NFPA, aniž by museli provádět pro každou jednotlivou firmu zvláštní audit. Tento přístup šetří čas a peníze a otevírá dveře k dalším zákazníkům.
Podrobnosti o Programu NFPA-SAFE, informační materiály pro zájemce o provedení auditu nebo o práci auditorů jsou k dispozici na http://www.nfpa-safe.org/