Bezpečnost potravin

Nový systém kontroly veterinárního obchodu

Vydáno: 27. 12. 2004
Autor: SVS

Počítačový program TRACES zajišťuje novým způsobem monitoring obchodování se zvířaty a produkty živočišného původu.

Starší evropský veterinární informační systém ANIMO je na základě rozhodnutí ES 24/2003 a 292/2004 od r. 2004 nahrazen systémem TRACES, který má za cíl dokonale monitorovat a upravovat ochod zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř EU a zároveň kontroluje v místě určení veškeré zásilky s veterinárním zbožím ze třetích zemí.

Do počítačového programu TRACES příslušní inspektoři nevratně vkládají  určité části veterinárního osvědčení pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř EU, a to v případech, kdy platné předpisy vyžadují předchozí oznámení (směrnice 90/425/EHS, směrnice 89/662/EHS a nařízení 1774/2002/ES). Zásilka s veterinárním zbožím se tak nemůže ztratit, a přijímající strana dostává o zásilce předem avizo.

Společného trhu EU se mohou zúčastnit pouze ty subjekty, které jsou pro tento trh schválené a registrované konkrétní krajskou veterinární správou. Příslušná krajská veterinární správa reaguje na obdrženou informaci ze systému TRACES tak, že v místě určení se kontroluje každá zásilka zvířat z nečlenských zemí. Při obchodu v rámci EU se fyzicky kontroluje namátkově 20 % zásilek. Kontrolují se všechny zásilky i zvířata ze zemí, kde není stejná nákazová situace, jako v naší republice. Při obchodování živočišnými produkty s členskými státy EU se provádí v místě určení namátková a kontrola.

ČR má  jediné vstupové místo do EU, a to veterinární stanici v Praze Ruzyni, kde se do systému TRACES vkládají veškeré informace o všech veterinárních zásilkách, které tímto místem projdou a to včetně tranzitu.

Celý systém je propracován do mnoha podrobností, veterinární zásilky jsou například rozděleny do skupin, kromě zvířat například skupiny pro maso a jedlé droby, nebo ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, surové kůže, kožky a usně.
Za obchod veterinárním zbožím, a za jeho odbavování, kontrolu a příjem v ČR odpovídá Státní veterinární správa a jí řízené krajské veterinární správy se svými inspektoráty.

 

Dříve publikované články k tomuto tématu:

Kontrola veterinárního obchodu

Podmínky pro obchodování s veterinárním zbožím

 

Řeznicko-uzenářské noviny, 13, 14. 12. 2004, s. 2