Bezpečnost potravin

Nový senzor upozorňuje na kazící se potraviny

Vydáno: 26. 3. 2006
Autor:

Přístroj určí, za jak dlouho dojde u potraviny ke zkažení, nebo kdy vyprší její expirační doba.

Tým studentů z University of Florida zkonstruoval prototyp nového zařízení, které je schopno určit, za jak dlouhou dobu dojde u sledované potraviny ke zkažení, nebo kdy vyprší její expirační doba. Nový senzor rovněž může zaznamenat a bezdrátově přenést informace pro maloobchodníky o tom, kdy a jaké problémy se mohou u výrobku vyskytnout během přepravy. Využití nového senzoru umožní zvýšit bezpečnost a efektivnost dodávek potravin podléhajících zkáze, což se následně s ohledem na spotřebitele může promítnout do nižší ceny a lepší kvality výrobků. Senzor je schopen vysledovat a interpretovat nejenom údaje o teplotě, ale i o vlhkosti, nevhodných zásazích při manipulaci a řadě dalších parametrů. Zařízení pracuje nepřetržitě v reálném čase a prostřednictvím bezdrátového přenosu informuje zainteresované pracovníky. Na nové zařízení již byla podána patentová přihláška a výzkumný tým získal grant ve výši 15 000 USD na pokračování výzkumu. Více informací na adrese

http://www.fdin.co.uk/news/index.php