Bezpečnost potravin

Nový portál Na stopě

Vydáno: 24. 11. 2006
Autor:

CEBRE (Czech Business Representation) otevřelo nový portál pro podnikatele.

Portál Na stopě obsahuje témata důležitá pro všechny české podnikatele. Každé téma popisuje z věcného hlediska, ukazuje jeho historický vývoj i aktuální stav dané problematiky. Zároveň vždy v chronologickém pořadí uvádí relevantní dokumenty, zejména oficiální výstupy výkonných a zákonodárných orgánů Evropské unie a České republiky i podnikatelských organizací.

 

Současná témata, dostupná na portálu:

• vymahatelnost práva, nástroje pro řešení přeshraničních soudních sporů,

• evropské smluvní právo – spotřebitelské aspekty, revize spotřebitelských směrnic,

• hospodářská soutěž – články 81 a 82 smlouvy a z nich vyplývající pravidla hospodářské soutěže,

• REACH – nová chemická politika EU,

• odpady – strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci,

• ochrana spotřebitele – vybrané oblasti – spotřebitelský úvěr,

• pracovní právo – směrnice o pracovní době,

• právo společností – modernizace evropského práva společností,

• průmyslové emise – evropský systém obchodování s emisemi,

• státní podpory – modernizace pravidel pro státní podpory,

• volný pohyb služeb – směrnice o službách na vnitřním trhu.

 

Adresa portálu: http://www.cebre.cz/nastope

 

 

Zdroj: Agroweb (alt)