Bezpečnost potravin

Nový názor na vývoj alergie na arašídy

Vydáno: 16. 10. 2009
Autor:

Britští experti revidovali svůj dřívější názor na konzumaci arašídů.

V srpnu 2009 Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) revidoval své doporučení pro spotřebitele týkající se konzumace arašídů během těhotenství, kojení a prvních několika let života dítěte a to v souvislosti s rizikem vývoje alergie na arašídy u dětí. Ke změně stanoviska FSA došel po obsáhlém posouzení vědeckých důkazů. To ukázalo, že na vývoj alergie na arašídy u dětí nemá žádný vliv, zda se během těhotenství, kojení nebo prvních let života konzumují či nekonzumují arašídy (nebo potraviny obsahující arašídy).
 
V revidovaném doporučení se uvádí:
 
– Těhotné a kojící maminky si mohou zvolit, zda budou či nebudou konzumovat arašídy nebo potraviny obsahující arašídy a to bez ohledu na to, zda se v jejich rodinné anamnéze vyskytuje alergie.
– Maminky by měly do 6 měsíců věku dítě výhradně kojit. Pokud rodiče začnou s podáváním pevné stravy dříve, neměla by tato strava minimálně do 6 měsíců dítěte obsahovat arašídy nebo jiné ořechy, semena, mléko, vejce, pšenici, ryby, mořské plody (nebo potraviny obsahující tyto složky).
– Pokud má dítě známou alergii nebo pokud existuje alergie u nejbližších členů rodiny dítěte, rodiče by se měli poradit s praktickým lékařem nebo by měli navštívit specialistu na alergie.
 
Před vydáním revidovaného doporučení spotřebitelům, FSA konzultoval jeho podobu s příslušnými zainteresovanými subjekty. Většina z nich přijala revidované doporučení kladně. Mezi spotřebiteli však bylo cítit znepokojení ohledně toho, že kompetentní orgán (vláda) schválil za situace, kdy není k dispozici dostatek důkazů, že matky mohou konzumovat arašídy.
 
Plné znění doporučení FSA vydaného pod názvem “Ověřování navrhovaného revidovaného doporučení vlády pro konzumaci arašídů během počátku života” je v příloze.
 
 
Zdroj: Allergen Bureau eNews (October 2009)