Bezpečnost potravin

Nový legislativní rámec EU pro prostředky na ochranu rostlin

Vydáno: 9. 12. 2009
Autor:

Nařízení o umístění prostředků na ochranu rostlin na trh. Směrnice o udržitelném používání pesticidů.

Na základě návrhu Komise schválil nedávno Evropský parlament a Rada nový legislativní rámec pro pesticidy. Jde o:
 
1. Nařízení o umístění prostředků na ochranu rostlin na trh, které specifikuje přísná kritéria pro schvalování látek, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany lidí, zvířat a životního prostředí. Toto nařízení zejména zajišťuje, že nebudou schvalovány, bez ohledu na to, že expozice lidí je nepatrná, karcinogeny, mutageny, endokrinní disruptory, látky toxické pro reprodukci nebo látky, které jsou velmi perzistentní. Nařízení zavádí také mechanismus pro náhradu více toxických pesticidů bezpečnějšími alternativami (i nechemickými).
 
2. Směrnici o udržitelném používání pesticidů (viz příloha), jejímž cílem je snižování rizika spojeného s používáním pesticidů, zvyšování kvality a účinnosti zařízení pro aplikaci pesticidů, zajišťování lepšího proškolování a vzdělávání uživatelů a vývoj systémů integrovaného managementu škůdců.