Bezpečnost potravin

Nový internetový portál a výukový program pro učitele a žáky

Vydáno: 18. 2. 2011
Autor:

Informační centrum bezpečnosti vytvořilo výukový program na téma Zdravá výživa a revitalizovalo internetový portál pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ www.viscojis.cz/teens.

Informační centum bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství revitalizovalo internetové stránky pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ www.viscojis.cz/teens. Stránky byly vytvořeny na podporu nového výukového programu VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ.
Výukový program vytvořilo Informační centrum bezpečnosti potravin MZe pro rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK,  MZ ČR,  ÚZEI a Společností pro výživu. Produkt  je primárně určen pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ.
Cílem programu je nabídnout rezortu MŠMT kvalitní podpůrný produkt, který vychází z ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.
Samotný program je rozdělen na šest základních témat:

– Výživa a voda
– Výživová doporučení
– Výživa a nemoci
– Nákazy z potravy a jejich prevence
– Otravy z jídla
– Potravinová bezpečnost

  Každý pedagog bude mít možnost si ke své výuce vybrat jak celý program, tak i jednotlivá témata. Výhledově bude ke každému tématu připraven na tomto webu k volnému stažení pracovní sešit, který bude sloužit k procvičení probrané látky.
Ve školním roce 2011–2012  bude do pilotního programu vybráno několik základních škol a na základě jeho vyhodnocení se program bude dále aktualizovat.
 
VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ – výukový program najdete zde.
(http://www.viscojis.cz/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=4&task=edit&cid[]=279)
 
Další informace k dalším vzdělávacím aktivitám ICBP získáte na telefonu 607 886 278, nebo e-mailem na olaf.deutsch@mze.cz.