Bezpečnost potravin

Nový insekticid proti obilním škůdcům

Vydáno: 31. 12. 2002
Autor:

Americká organizace Environmental Protection Agency v listopadu schválila insekticid Storcide pro přímou aplikaci do skladovaného obilí a pro použití do obilních sil a skladů, vyráběný společností Gustafson LLC. Klíčová výhoda je jeho bezpečnost pro lidi a zvířata.

Americká organizace Environmental Protection Agency v listopadu schválila insekticid Storcide pro přímou aplikaci do skladovaného obilí a pro použití do obilních sil a skladů, vyráběný společností Gustafson LLC. Tento nový insekticid je ochranný prostředek na ochranu obilí a osiva, který je účinný zejména proti brouku Rhyzopertha dominica (čeleď Bostrichidae) a jiným škůdcům skladovaného obilí. Cíloví škůdci jsou tito brouci – Rhyzopertha dominica (čeleď Bostrichidae), Prostephanus truncatus (čeleď Bostrichidae), Sitophilus granarius (čeleď Curculionidae), Sitophilus oryzae (čeleď Curculionidae), Tribolium castaneum (čeleď Tenebrionidae), Tribolium confusum (čeleď Tenebrionidae), Oryzaephilus surinamensis (čeleď Cucujidae) a tyto motýli – Plodia interpunctella (čeleď Pyralidae) a Sitotroga cereallela (čeleď Gelechiidae). Storcide obsahuje dvě aktivní složky – cyfluthrin a chlorpyrifosmethyl, které fungují v tandemu a chrání skladované obilí proti škodlivým útokům cílových škůdců. Klíčová výhoda je jeho bezpečnost pro lidi a zvířata. Obilí ošetřené Storcidem může být bezprostředně použito pro mletí, pečení a lidskou spotřebu a rovněž do krmiv pro zvířata. Storcide je účinným nástrojem pro použití v programu managementu integrované ochrany proti škůdcům. Používá se v nízkých dávkách ve výhodné tekuté formě a může se míchat s vodou. Může být přesně aplikován a kombinován s výrobky  společnosti Gustafson i produkty jiných výrobců. Společnost Gustafson vyrábí fungicidy, insekticidy, biologické produkty, prostředky na ochranu obilí, obalované osivo, vybavení na ošetření osiva, ošetřovací aplikátory a automatické vzorkovací vybavení a zabývá se výzkumem v této oblasti.   
Feedstuffs, 74, 2002, č. 48, s. 19     (Vo)