Bezpečnost potravin

Nový index Brim A

Vydáno: 30. 8. 2001
Autor:

Brix, stupeň zralosti ovoce, senzorické vlastnosti

Stupeň zralosti ovoce se běžně určuje na základě stanovení poměru Brix/kyseliny (Brix se zjistí refraktometrem, koncentrace celkových kyselin titrací). Nově byl navržen index BrimA (Brix-k x celkové kyseliny), který je založen na senzorických vlastnostech. Hodnota k reflektuje vyšší vjem kyselin na jazyku než cukru. Pohybuje se v rozmezí 2–10 a závisí na specifických kyselinách a cukrech ve vzorku.
Food Technology, 55, 2001, č. 6, s. 36–44