Bezpečnost potravin

Nový finský Úřad pro bezpečnost potravin

Vydáno: 17. 5. 2006
Autor:

Zřizuje se nový úřad, který zahrne do své kompetence povinnosti tří dosavadních institucí a výkonnou funkci Ministerstva zemědělství při zajišťování bezpečnosti potravin.

V květnu 2006 začne pracovat nový finský Úřad pro bezpečnost potravin – Evira, který má být jediným orgánem pro celou oblast „od pole po stůl“. Nový úřad převezme povinnosti, které byly  dříve náplní Národního institutu pro veterinární a potravinářský výzkum, Národního úřadu pro potraviny a Centra pro inspekci rostlinné produkce. Také bude na nový úřad převedena exekutivní funkce dosud vykonávaná odborem pro potraviny a zdraví na Ministerstvu zemědělství. Nový úřad bude zodpovědný za zajišťování bezpečnosti potravin, za ochranu zdraví a welfare zvířat  a za ochranu zdraví rostlin. Odebírané vzorky budou analyzovány v laboratořích Evira. Úřad bude zaměstnávat 750 pracovníků, z nichž 500 bude umístěno v areálu Univerzity-Helsinky ve Vikky.

 

EU Food Law, 2006, č. 254, s. 11-12