Bezpečnost potravin

Novinky ve výzkumu vlivu omega-3 mastných kyselin

Vydáno: 10. 9. 2010
Autor:

Studie publikované v r. 2010 se zaměřují na účinky DHA a EPA z ryb u kardiaků, na působení proti stárnutí, proti rakovině tlustého střeva a na podporu kognitivních funkcí.

Efekty omega-3 mastných kyselin (n-3 MK, polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem – PUFA), které byly předmětem studie na Ludwig-Maxmillian-University v Mnichově, byly zveřejněny British J. of Nutrition  (on-line 27. 4. 2010). Zatímco obecně se uznává příznivý vliv DHA a EPA na snížení rizika pro kardiaky, nemusí být ryby a kapsle s rybím olejem vždy ideálním zdrojem. Provedená studie posuzovala vliv nápojů obohacených 500 mg EPA a DHA na n-3 index (biomarker EPA a DHA u jednotlivců).  50 probandů přijímalo denně po dobu 8 týdnů nápoj buď s n-3 MK (200 mg EPA a 300 mg DHA) nebo s placebem. Výsledkem bylo sice zvýšení n-3 indexu, avšak s velkou individuální variabilitou.

 

Dodavatelé suplementů vyvíjejí účinné mastné kyseliny v takové formě, aby byly použitelné do širokého spektra potravin. Společnost Ocean Nutrition Canada Ltd.,  (Dartmouth, N.S.) nabídla v březnu 2010 EPA a DHA, které lze přidat do různých produktů včetně práškových šťáv a nápojů pro sportovce.  Firma Wright Group (Crowley, La), ukázala na příkladu nutričního přídavku premixu Superblend, jak lze přidat HDA a EPA (38 mg DHA a 12 mg EPA na porci) do probiotických sójových  nápojů.

 

Ve studii zveřejněné Journal of the American Medical Association  (on-line 20. ledna 2010) vědci z univerzit a nemocnic z Kalifornie a Jižní Dakoty zjistili pozitivní vztah mezi příjmem n-3 PUFA a délkou telomerů – konců chromozomů, což je nově objevený marker biologického věku; (stárnutí buněk projevující se jejich neschopností neomezeně se dělit, je řízeno procesem postupného zkracování konců chromozomů – telomerů).  Impulsem bylo zjištění inverzního vztahu mezi obsahem n-3 MK v krvi mořských živočichů a zkracováním telomerů – stárnutím buněk před pěti lety.

 

Výsledky studie publikované vAmerican J. of Epidemiology (on-line 14, 4, 2010) podpořily hypotézu, že n-3 PUFA příznivě působí proti kolorektální karcinogenesi. Vědci z National Institute of Environmental Health Sciences (Triangle Park, NC) prokázali v případové studii na skupině osob v Severní Karolině (1 503 osob bílých a 369 Afro-Američanů) nepřímou souvislost mezi příjmem různých PUFA a rakovinou distální části tlustého střeva.

 

Studie zveřejněná  American Society for Clinical Nutrition  (on-line 21. 4. 2010) uvedla výsledky dvouleté studie  s 867 zdravými osobami ve věku 70 – 79 let. Při zkoumání vlivu denního příjmu kapslí s DHA (500 mg) a EPA (200 mg) však nebyl zjištěn rozdíl v kognitivních schopnostech v porovnání se skupinou konzumující odpovídající dávku olivového oleje.


Food Bussiness News, 6, 2010,  č. 6, s. 28

Objednávka kopie článku