Bezpečnost potravin

Novelizace veterinárních vyhlášek týkajících produktů rybolovu a akvakultury a živých mlžů

Vydáno: 22. 8. 2008
Autor:

Vydáním vyhlášky 290/2008 se zrušují/nahrazují vyhlášky 381/2003 a 201/2004 a vyhláškami 288/2008 a 289/2008 se příslušná ustanovení odstraňují i z dalších vyhlášek.

Vyhláška 288/2008 Sb. kterou se mění vyhláška 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka: zrušují se hlavy X a XI v druhé části a také přílohy 17 a 19, týkající se nákaz ryb a mlžů.
Vyhláška 289/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče – zrušuje se část šestá týkající se produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů.

Vyhláška 290/2008 Sb. o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů – zrušuje/nahrazuje vyhlášky 381/2003 a 201/2004

Vyhlášky nabývají účinnosti 15. den po zveřejnění, k němuž došlo 19. srpna.