Bezpečnost potravin

Novelizace legislativy týkající se semikarbazidu v potravinách

Vydáno: 31. 1. 2004
Autor:

Na základě směrnice 2004/1/EC z 6. ledna 2004 se musí nejpozději do 2. srpna 2005 ukončit používání azodikarbonamidu jako nadouvadla pro výrobu těsnění kovových víček určených pro skleněné obaly. Z uvedené sloučeniny vzniká tepelným procesem semikarbazid.

Směrnice Komise 2004/1/EC z 6. ledna 2004 doplňující směrnici 2002/72/EC zastavuje používání azodikarbonamidu jakožto nadouvadla pro výrobu těsnění kovových víček pro skleněné obaly. Přechodné období, během kterého dojde k ukončení používání azodikarbonamidu, bylo stanoveno na 18 měsíců, tj. nejpozději do 2. srpna 2005. Po tomto termínu je použití azodikarbonamidu ve Společenství zakázáno. Azodikarbazid je sloučenina, ze které vzniká tepelným procesem při výrobě těsnění pro víčka a při sterilaci potravin semikarbazid. Výrobci potravin, obalů a nadouvadel se spojili a intenzivně pracují na hledání alternativních nadouvadel. Více informací o legislativních záležitostech, ale i o aktivitách průmyslu, je k dispozici v Potravinářských aktualitách (pro registrované uživatele).