Bezpečnost potravin

Novela zákona na ochranu veřejného zdraví

Vydáno: 19. 9. 2003
Autor:

Zákon č. 274/2003 mění některé úseky zákona č. 258/2001.

Nový zákon č. 274/2003 Sb. mění některé úseky zákona č. 258/2001 na ochranu veřejného zdraví. Z potravinářského hlediska je důležité v části první věnovat pozornost zcela nově formulovaným a doplněným §§ 3 až 5 týkajícím se pitné vody, §§ 19 a 21 týkajícím se předpokladů pro výkon a podmínek provozování činností epidemiologicky závažných, (k nimž patří i provozování stravovacích služeb a výroba a prodej potravin). V části osmé jsou uvedeny určité změny zákona č. 110/1997 o potravinách.
Novela nabývá účinnosti 1. října 2003 s výjimkou některých ustanovení (např. §§ 3a a 3b týkající se pitné vody), která nabývají účinnosti datem přistoupení k EU.
Sbírka zákonů, částka 92, 27. 8. 2003, s. 4487-4519