Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky proti zavlékání škodlivých organismů

Vydáno: 25. 12. 2003
Autor:

Vyhláškou 355/2003/Sb., se mění vyhláška 89/2002/Sb. o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území ČR a o soustavné rostlinolékařské kontrole.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. 11. 2003 s výjimkou některých změn (zvláštní požadavky na některé rostliny a rostlinné produkty) v příloze č. 4 a změněné přílohy č. 12 „Seznam vstupních míst…“, které nabývají účinnosti až k datu přistoupení k EU.
Navíc proti původní vyhlášce  je definován provozní režim nepřetržitý, přetržitý a na vyzvání. V textu se reaguje na změnu působnosti okresních úřadů. Doplňuje se chybějící odkaz na přílohy č. 8 a 9 uvádějící karanténní škodlivé mikroorganismy, po jejichž zjištění nebo podezření z výskytu se nařízují mimořádná rostlinolékařská opatření.
Sbírka zákonů, 24. 10. 2003, částka 119, s. 5802–5806