Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o zbytcích veterinárních léčiv v potravinách

Vydáno: 8. 4. 2002
Autor:

vyhláška ČR 106/2002 Sb. novelizující vyhlášku č. 273/2000 Sb., veterinární léčiva, biologicky aktivní látky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 12. března vyhlášku č. 106/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb.,, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách.
Zásadní součástí vyhlášky 273/2000 je příloha s maximálními limity reziduí, která byla novelou zcela přepracována. Došlo ke změně struktury této přílohy a k doplnění řady veterinárních přípravků, které dříve limitovány nebyly.
SKUPINA I
1. Antiinfekční látky (1.1 Chemoterapeutika, 1.2 Antibiotika)
2. Antiparazitika (2.1 Endoparazitika, 2.2 Ektoparazitika, 2.3 Endo- a ektoparazitika, 2.4 Antiprotozoa)
3. Látky účinné na nervový systém (3.1 Látky účinné na centrální nervový systém, 3.2 Látky účinné na autonomní nervový systém)
4. Protizánětlivé látky (4.1 Nesteroidní protizánětlivé látky)
5. Kortikoidy (5.1 Glukokortikoidy)
SKUPINA II
Anorganické chemické látky
2. Organické chemické látky
3. Látky všeobecně považované za bezpečné
4. Látky používané ve veterinárních homeopatických léčivých přípravcích
5. Látky používané jako potravinová aditiva pro lidský konzum
6. Látky rostlinného původu)
SKUPINA III
1. Antiinfekční látky (1.2 Antibiotika)
2. Antiparazitické látky (2.1 Endoparazitika, 2.2 Ektoparazitika, 2.3 Endo- a ektoparazitika, 2.4 Antiprotozoa)
5. Protizánětlivé látky (5.1 Nesteroidní protizánětlivé látky)
7. KORTIKOIDY (7.1 Glukokortikoidy)
SKUPINA IV
Aristolochia ssp. a preparáty z ní, Dapson, Dimetridazol, Chloramfenikol, Chloroform, Chlorpromazin, Kolchicin, Metronidazol, Nitrofurany (včetně furazolidonu), Ronidazol.

Z uvedené struktury (podle číslování) je zřejmé, že postupně dojde k doplnění limitů dalších skupin látek.
Sbírka zákonů, 2002, částka 46, 29. 3. 2002