Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o stanovení kritických bodů

Vydáno: 30. 5. 2002
Autor:

vyhláška MZe č. 196/2002, úprava definic a způsobu stanovení kritických bodů

Dne 10. května 2002 byla pod č. 196/2002 Sb. schválena změna vyhlášky č. 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby. Upravují se definice termínu „nebezpečí“, „ověřovací postupy“, „správná výrobní a hygienická praxe“. Dále se upřesňují ustanovení týkající se způsobu stanovení kritických bodů a v Příloze „Zásady postupu stanovení systému kritických bodů a postupnost jejich plnění“ se slučují dva kroky (označené č. 2 a 3) v jeden. Upřesněním dochází k harmonizaci s předpisy EU. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
Sbírka zákonů, částka 81, 22. 5. 2002