Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o potravinách pro zvláštní výživu

Vydáno: 13. 5. 2008
Autor:

Vyhláška 157/2008 Sb. mění s účinností od 15. května 2008 vyhlášku 54/2002, Sb.

Vyhláška 157/2008 Sb. přijatá 24. dubna 2008 mění vyhlášku 54/2002 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
Doplňují se odkazy na nové předpisy ES (např. nařízení 1609/2006/ES o hydrolyzátů syrovátkových bílkovin v kojenecké výživě, nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických požadavcích, nařízení 1924/2006/ES o výživových tvrzeních) a nové české předpisy (např. vyhláška 450/2004 Sb. o označování výživové hodnoty, 381/2007 Sb. o reziduích pesticidů, vyhláška 4/2008 Sb. o použití přídatných látek) a přepracovávají se některé formulace, aby byly v souladu s těmito předpisy a aby nedocházelo k duplicitám v legislativě.
Kompletně jsou přeformulovány požadavky týkající se počáteční a pokračovací kojenecké výživy.
Drobná úprava se týká potravin pro snižování hmotnosti.
U "přirozeně bezlepkových potraviny"" se požadavek na gliadin „méně než 1 mg/100 g sušiny“ nahrazuje požadavkem na a obdobně u „bezlepkových potravin“ se požadavek na gliadin „méně než 10 mg/100 g sušiny“ nahrazuje obsahem lepku „nejvýše 100 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě“.
Vypouštějí se požadavky na potraviny se sníženým obsahem sodíku (je řešeno nařízením 1924/2006/ES).
Přepracovány jsou přílohy 1 až 6, v dalších přílohách jsou jen drobné úpravy 
Doplňuje se příloha 14: Specifikace obsahu a zdroje bílkovin a zpracování bílkovin používaných při výrobě počáteční kojenecké výživy … .
Vyhláška nabývá účinnosti 15. května 2008, ale platí přechodná ustanovení, podle kterých změněné požadavky související s přílohou 1 musí být splněny nejdéle do 31. prosince 2009 a některá další ustanovení týkající se kojenecké výživy do 1. ledna 2012.

Sbírka zákonů, 12. 5. 2008, částka 49