Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o označování potravin

Vydáno: 24. 5. 2007
Autor: pospisilova

Vyhláškou 101/2007 Sb. se mění vyhláška 113/2005 Sb. především s ohledem na směrnici 2006/142/ES stanovující další povinně označované alergeny.

Vyhláška 113/2005 Sb. o označování potravin je novelizována vyhláškou 101/2007 Sb., aby byla v souladu se směrnicí 2006/142/ES. Znamená to, že mezi potraviny, pro které platí povinnost uvádět je na obalu jako alergeny, patří i měkkýši a výrobky z nich a vlčí bob (lupina) a výrobky z něj.
Z vyhlášky 113/2005 Sb. se vypouštějí ustanovení ohledně tvrzení „se sníženým obsahem“nebo „bez obsahu“ určité složky (§ 9 odst. 8 a 9), protože pravidla jsou obsažena v novém (a ve vyhlášce citovaném) nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních.
Účinnost těchto změn nastává dnem 23. 12. 2007.