Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o nápojích

Vydáno: 7. 3. 2003
Autor:

Vyhláška č. 57/2003 Sb. podruhé mění vyhlášku č. 335/1997 Sb. Změny a úpravy se týkají především piva a lihovin.

V původní vyhlášce o nealkoholických a alkoholických nápojích, octu a droždí č. 335/1997, která byla poprvé změněna vyhláškou č. 45/2000 Sb. nastává v důsledku novely č. 57/2003 Sb. řada změn, které se týkají především piva a lihovin. Všeobecně se z vyhlášky vyjímají ustanovení týkající se omezení velikosti obalů pro ovocná a jiná vína, cidre, perry, medovinu a určité lihoviny.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2004 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1. března 2003.

/Podrobnější informace najdete v rubrice Potravinářské aktuality.
Vyhláška je publikována v části 11 seriálové publikace vydávané v ÚZPI „Česká potravinová legislativa“ /

Sbírka zákonů, 2003, částka 21, s. 873–879