Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o mléce

Vydáno: 15. 10. 2008
Autor:

Vyhláškou 370/2008 Sb. se od 7. října 2008 mění vyhláška 77/2003 Sb. s požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

V souladu s nejnovějšími předpisy ES (např. směrnice 2007/61/ES o zahuštěném a sušeném mléce a nařízení 1234/2007/ES o společné organizaci zemědělských trhů) a aktuálním znění zákona o potravinách se s platností od 7. října 2008 upravuje vyhláška 77/2003/ES.
Připouští se možnost upravit minimální obsah bílkovin v zahuštěném mléce na 34 % v tukuprosté sušině přídavkem retentátu, permeátu či laktózy.
Mění se požadavky na zahuštěné mléko odtučněné a částečně odtučněné (příloha 2, tabulka 5) a sušené mléko částečně odtučněné (příloha 2, tabulka 6).
Sbírka zákonů, Částka 118, 362-370