Bezpečnost potravin

Nové vydání vyhlášky o aditivech

Vydáno: 1. 2. 2008
Autor:

Vyhláška 4/2008 Sb. o přídatných látkách a extrakčních rozpouštědlech zrušuje a nahrazuje s účinností od 15. 2. 2008 vyhlášku 304/2004 Sb.

Vyhláška 4/2008, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin zrušuje a nahrazuje s účinností od 15. 2. 2008 vyhlášku 304/2004 ve znění vyhlášek 152/2005 a 431/2005. Do nového znění se promítají ustanovení nejnovějších předpisů ES týkajících se aditiv nebo je na ně odkazováno (směrnice 2006/52/ES, nařízení 884/2007/ES – červeň 2G). V názvu je zvýrazněno, že vyhláška zahrnuje i rozpouštědla (dříve byl použit obecný termín "pomocné látky").
Přepracováním směrnice došlo k změně členění příloh, čímž se vyhláška stává přehlednější (viz dále).

Přílohy k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

 
Příloha č. 1
Seznam přídatných látek obecně povolených při výrobě potravin s výjimkou barviv a sladidel
 
Příloha č. 2
Seznam dalších přídatných látek povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin s výjimkou barviv a sladidel a podmínky jejich použití
 
Příloha č. 3
Seznam potravin a skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít jen některé přídatné látky
 
Příloha č. 4
Seznam barviv povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití
Tabulka 1: Seznam barviv povolených při výrobě potravin
Tabulka 2: Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít pouze některá barviva
Tabulka 3: Seznam barviv povolených při výrobě některých potravin nebo skupin potravin
Tabulka 4: Seznam dalších barviv povolených při výrobě některých potravin nebo skupin potravin
Tabulka 5: Seznam barviv, která lze použít při výrobě některých potravin nebo skupin potravin jednotlivě nebo v kombinaci do nejvyššího povoleného množství uvedeného v tabulce č. 6
Tabulka 6: Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít barviva uvedená v tabulce č. 5
 
Příloha č. 5
Seznam sladidel povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití
 
Příloha č. 6
Seznam konzervantů povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití
Tabulka 1: Formy kyseliny sorbové, benzoové a p-hydroxybenzoové povolené při výrobě potravin
Tabulka 2: Podmínky použití kyseliny sorbové, benzoové a p-hydroxybenzoové
Tabulka 3: Oxid siřičitý a jeho sloučeniny povolené při výrobě potravin nebo skupin potravin
Tabulka 4: Podmínky použití oxidu siřičitého a jeho sloučenin při výrobě potravin nebo skupin potravin
Tabulka 5: Seznam dalších konzervantů povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin
Tabulka 6: Podmínky použití dusitanů a dusičnanů při výrobě potravin nebo skupin potravin
 
Příloha č. 7
Seznam antioxidantů povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití
 
Příloha č. 8
Seznam nosičů a rozpouštědel povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití
 
Příloha č. 9
Seznam přídatných látek povolených při výrobě potravin určených pro zvláštní výživu
Tabulka 1: Seznam přídatných látek povolených při výrobě počáteční kojenecké výživy
Tabulka 2: Seznam přídatných látek povolených při výrobě pokračovací kojenecké výživy
Tabulka 3: Seznam přídatných látek povolených při výrobě obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti pouze pro úpravu pH
Tabulka 4: Seznam přídatných látek povolených při výrobě obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a podmínky jejich použití
Tabulka 5: Seznam přídatných látek povolených při výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti a podmínky jejich použití
 
Příloha č. 10
Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití
Tabulka 1: Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití
Tabulka 2: Nejvyšší povolená množství reziduí extrakčních rozpouštědel v potravině