Bezpečnost potravin

Nově vydaná vyhláška o krmivech

Vydáno: 6. 10. 2008
Autor:

Byla vydána vyhláška 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon 91/1996 Sb., o krmivech a nahrazuje se vyhláška 451/2000 Sb. v platném znění.

Vyhláška 451/2000 Sb., která byla mnohokrát změněna a stala se nepřehlednou je zrušena a upravena vyhláškou 356/2008 Sb. Zároveň jsou do vyhlášky zapracována ustanovení nejnovějších relevantních směrnic ES (2008/76/ES o nežádoucích látkách v krmivech, 2008/4/ES o krmivech určených pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí, 2008/38/ES se seznamem určených užití krmiv pro zvláštní účely,2008/82/ES 2008/38/Eso krmivech pro podporu funkce ledvin).
Obsah vyhlášky
Část 1.: Obecná ustanovení
Část 2.: Kontaminanty
Část 3.: Produkty ke krmení
Část 4.: Označování krmiv (k § 13 zákona)
Část 5.: Přílohy k žádostem
Část 6.: Požadavky na provozy (k § 7 odst. 6 zákona)
Část 7.: Biologické zkoušení (k § 21a odst. 9 zákona)
Část 8.: Přechodná ustanovení (označení podle dosavadních právních předpisů nejdéle do 31. 12 2009; , vybraná dosavadní ustanovení pozbývají platnosti dnem 31. května 2009).
Část 9.: Zrušovací ustanovení
 
Příloha 1: Zakázané látky a produkty (V nařízení ES 999/2001, v platném znění, a v nařízení ES 1774/2002 v platném znění, jsou podmínky pro výrobu a použití produktů živočišného původu, jejichž krmení není zakázáno).
Příloha 2 Nežádoucí látky a produkty (látky, u nichž jsou stanoveny maximální limity)
Příloha 3: Skladištní škůdci
Příloha 4: Krmné suroviny (definice, způsob úpravy, seznam surovin se závazně deklarovanými jakostními znaky)
Příloha 5: Tolerance pro jakostní znaky krmných surovin a určitých proteinových krmiv
Příloha 6: Určitá proteinová krmiva
Příloha 7: Kompletní a doplňková krmiva
Příloha 8: Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata (a tolerance jakostních znaků)
Příloha 9: Výpočet energie u kompletních a doplňkových krmiv
Příloha 10: Zvláštní účely výživy (např. podpora funkce ledvin, jater či srdce, rozpouštění nebo omezení tvorby struvitových či šťavelanových kamenů, výživa při diabetes, omezení střevních onemocnění)
Příloha 11: Doplňkové látky (podmínky použití aditiv s E-kódem, mikroživin, enzymů)
Přílohy 12 – 18: Biologické zkoušení
Účinnost 15. den od vyhlášení (s výjimkami přechodných ustanovení).