Bezpečnost potravin

Nové veterinární předpisy v ČR

Vydáno: 3. 9. 2008
Autor:

Zákon na ochranu zvířat, vyhláška o nemocech přenosných na člověka, o veterinární péči, o nákazách vodních živočichů.

S účinností od 3.9.2008 vstupuje v platnost :
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče.
 
Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.
 
S účinností od 1.10.2008 vstupuje v platnost:
 
Zákon č. 312/2008 Sb. na ochranu zvířat
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.