Bezpečnost potravin

Nové údaje pro posuzování bezpečnosti aspartamu

Vydáno: 8. 1. 2006
Autor:

Evropský Úřad pro bezpečnost potravin znovu posuzuje bezpečnost sladidla aspartamu na základě nových údajů získaných od European Ramazzini Foundation. Závěry by měly být známy během tří až pěti měsíců.

Vládou oficiálně uznávaná nezisková soukromá organizace European Ramazzini Foundation, která se již více než 25 let věnuje onkologii, toxikologii a studiu životního prostředí poskytla Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) po četných žádostech výsledky nejnovějšího výzkumu týkajícího se aspartamu. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že sladidlo statisticky zvyšuje výskyt lymfomů a leukémie u krysích samiček. Experti z Vědecké rady pro potravinová aditiva při EFSA nyní tyto výsledky posuzují v souvislosti s dříve publikovanými údaji o bezpečnosti aspartamu a předpokládají, že závěry budou k dispozici během tří až pěti měsíců. Více informací na adrese

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food +Safety+and+Quality  (3.1.06)