Bezpečnost potravin

Nové strategie EU v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady “Prevence je lepší než léčba”

Vydáno: 23. 4. 2008
Autor:

Publikace Evropské komise-GŘ zdraví a ochrany spotřebitele. Je k dispozici v češtině.

GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) Evropské komise vydalo v roce 2007 publikaci (viz příloha), která je sdělením Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Po úvodní části (předmluva a preambule) je nastíněna strategie v oblasti zdraví zvířat. Akční plán (partnerská spolupráce a komunikace) je rozdělen do čtyř pilířů:

Pilíř 1: Stanovení priorit pro zásahy ze strany EU

Pilíř 2: Moderní rámec pro zdraví zvířat
Pilíř 3: Prevence hrozeb, dohled a připravenost na krizi v souvislosti se zdravím zvířat
Pilíř 4: Věda, inovace a výzkum
 
Publikace je k dispozici v češtině.