Bezpečnost potravin

Nové stránky www.viscojis.cz usnadní spotřebitelům výběr potravin

Vydáno: 28. 2. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 28.2.2011.

Nové webové stránky www.viscojis.cz zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami uvede 1. března do provozu Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví. Webová aplikace Víš, co jíš je rozdělena na čtyři základní části – Zdravé stravování a výživa, Onemocnění související s výživou, Zacházení s potravinami a Jak nakupovat.

Část Zacházení s potravinami přináší řadu doporučení týkajících se hygieny při manipulaci s potravinami v domácnosti, způsobů vhodného zpracování potravin a také praktické rady pro cestování, například čeho se vyvarovat při dovolené v zahraničí apod. Sekce Jak nakupovat je praktickým průvodcem světem bezpečných potravin, který doporučuje, jak a kde nakupovat, čeho se při nákupu vyvarovat, jak se orientovat ve značení potravin, přídatných látkách (tzv. éčkách), a jak závadné potraviny reklamovat. „V této části uživatelé najdou rovněž informace o závadných potravinách, které zadržely naše dozorové orgány. Tato varování si mohou nechat po registraci posílat do své e-mailové pošty,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. V další nabídce nového webu Víš, co jíš je rovněž možnost vyhledávat další podrobné informace v A-Z slovníku bezpečnosti potravin či využít tzv. Infopultu k položení dotazu souvisejícího s danou problematikou.

V části Zdravé stravování a výživa uživatel najde informace o základních živinách v potravinách, o výživě podle věku, dále o důležitosti pitného režimu, o udržování správné tělesné hmotnosti a s tím souvisejících pohybových aktivitách či alternativních směrech ve výživě. Oddíl Onemocnění související s výživou seznamuje například s chronickými neinfekčními onemocněními, nemocemi z nedostatku živin, poruchami příjmu potravin, potravinovou alergií a intolerancí či problematikou nadváhy i podvýživy.

Součástí stránek určených dospělým uživatelům je rovněž webový odkaz na aplikaci určenou teenagerům, která funguje jako informační podpora novému výukovému programu, primárně určenému pedagogům a žákům 2. stupně základních škol. Výukový program nazvaný Výživa ve výchově ke zdraví vytvořili odborníci z ministerstev zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy,  3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu. Jeho cílem je nabídnout nový podpůrný vzdělávací projekt, který je rozdělen do šesti základních témat: výživa a voda, výživová doporučení, výživa a nemoci, nákazy z potravin a jejich prevence, otravy z jídla a bezpečnost potravin.

(Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe)

Zdroj:  MZe